<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Tercme Brosu Almanya - Trke Almanca eviri</title> <link rel="shortcut icon" type="favicon" href="favicon.ico"> <meta name="description" content="Tercme Brosu Almanya - Trke Almanca evirilerinizi, Tercme Brosu Almanya'n1n uzman kadrosuna gvenle yapt1rabilirsiniz"> <meta name="keywords" content= "Tercme Brosu Almanya, Almanca Trke eviri, Trke Almanca eviri, Yeminli Tercman Almanya"> <meta name="page-topic" content="Dienstleistung"> <meta name="audience" content="Alle"> <meta http-equiv="content-language" content="tr"> <meta name="robots" content="index, follow"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=us-ascii"> <meta http-equiv="Content-Language" content="tr"> </head> <body> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" valign="middle"><img src="tee.jpg" alt=""> <h1><font face="Arial">Tercme Brosu Almanya - Trke Almanca eviri</font></h1> <br> <br> <h4><font face="Arial">Trke-Almanca eviri uzmanlar1m1z, Tercme Brosu Almanya'da hizmetinizde.</font></h4> <br> <br> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr valign="top"> <td width="300"><span class="text"><font face="Arial"><b>Tercme Brosu Almanya hakk1nda</b><br> <br> 2002 y1l1ndan beri yksek kalitede Almanca Trke ve Trke Almanca eviri hizmeti veren Tercme Brosu Almanya, ekonominin tm sektrlerinden firmalar yan1nda, kamusal ve zel m_terilerin i_lerini yapmaktad1r. Hizmetlerimiz tm dnya dillerine evirileri kapsamaktad1r. Salt eviriler yan1nda, yeminli tercmanlar sayesinde evirilerimizi onaylatabiliyoruz da, bylece bunlar Trk konsolosluklar1 ve Alman makamlar1 taraf1ndan resmi belge olarak kabul edilmektedirler. <br></font></span> <p><span class="text"><font face="Arial">Trke Almanca evirisi mi yapt1rmak istiyorsunuz?</font></span></p> <p><span class="text"><font face="Arial">Bununla ilgili olarak _unlar1 belirtebiliriz:</font></span></p> <p><span class="text"><font face="Arial">Trkiye de Almanca Trke eviri yapan ok iyi eviri firmalar1 vard1r. eviri talimatlar1n1z1 Tercme Brosu Almanya'ya yapt1rmak zorunda deilsiniz, rahatl1kla Trkiye deki tercme brolar1na tercmelerinizi yapt1rabilirsiniz. </font></span></p> <p><font face="Arial">Fakat Trke Almanca evirilerinize talibiz. nk bu konuda en iyi sonucu, ancak Tercme Brosu Almanya ile alabilirsiniz. </font></p> </td> <td width="25" align="center" valign="middle"><img src="trenner.gif" width="1" height="500" alt="" border="0"></td> <td width="300"><span class="text"><font face="Arial"><b>Iyi bir Almanca evirisinin Almanya'daki konumu nedir?</b> Alman i_ ortaklar1 ile ciddi i_ ili_kisine girmek, veya Alman piyasas1na bir _ekilde kendinizi tan1tmak istiyor iseniz, ana dil kalitesinde kusursuz Almanca eviri olmadan bunu yapamazs1n1z. Imla ve gramer hatalar1 Almanya da kabul edilemez kusurlard1r ve okuyucunun bunlar1 yazan hakk1nda gayri ciddi bir izlenim edinmesine yol aar <br></font></span> <p><span class="text"><font face="Arial"> Trk firmalar1n1n birok web sayfas1 kt olarak Almanca'ya evrilmi_tir ve Tercme Brosu Almanya'n1n gzlemlerine gre, Almanca konu_ulan yerlerde az ilgi ekmesine de _a_1rmamak gerekir. </font></span></p> <p><font face="Arial">Trke Almanca eviri hangi durumlarda gereklidir?</font></p> <p><font face="Arial">- Bir internet sayfas&#305;n&#305; Almancaya &ccedil;evirtmeniz gerektigi zaman</font></p> <p><font face="Arial">- Bir s&ouml;zle&#351;meyi Almancaya &ccedil;evirtmeniz gerektigi zaman</font></p> <p><font face="Arial">- Bir Alman m&uuml;&#351;teriye teklif g&ouml;ndermek istediginiz zaman</font></p> <p><font face="Arial">- Bir &uuml;r&uuml;nle ilgili teknik k&#305;lavuzu Almancaya &ccedil;evirtmek istediginiz zaman</font></p> </td> <td width="25" align="center" valign="middle"><img src="trenner.gif" width="1" height="500" alt="" border="0"></td> <td width="300"><span class="text"><font face="Arial"><b>Tercme Brosu Almanya'dan ipucu:</b> Kt sonucu nlemek iin metinlerinizin Almanca evirisi ile bizi grevlendiriniz. A_ag1daki teklif linkini t1klayarak evrilecek metinlerinizi Tercme Brosu Almanya'ya hemen iletebilirsiniz. Biz de derhal bir ekspres teklif ile yan1tlar1z <a href="mailto:contact@onlinetranslate.de%20?subject=Fiyat%20teklifi%20rica%20ediyorum">||Teklif||</a><br></font></span> <p><span class="text"><font face="Arial">Isterseniz Alman, Ingiliz ve Frans&#305;z dillerinde d&uuml;zenlenmi&#351; web sayfam&#305;z&#305; ziyaret edebilirsiniz. Bunun i&ccedil;in l&uuml;tfen <a href="http://www.onlinetranslate.de">||Siteye giri&#351;||</a>linkini t&#305;klay&#305;n&#305;z.</font></span></p> <p><font face="Arial">Nas&#305;l? &Ccedil;ay&#305;n&#305;z&#305; i&ccedil;tiniz mi? Afiyet olsun!</font></p> <p><font face="Arial">||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||</font></p> <p><font face="Arial"><b>&#304;leti&#351;im / K&uuml;nye:</b></font></p> <p><font face="Arial">&#350;irket ad1: Tercme Brosu Almanya - online tranlations &amp; services<br> Yetkili: Faruk Bey<br> Adres: Bismarckstr. 142, 47057 Duisburg, Almanya<br> Tel.: +49 201 8549713<br> Faks: +49 201 8549714<br> &#304;&#351;lem vergisi kimlik no: DE 281 835 944<br> &#304;nternet: <a href="http://www.onlinetranslate.de/">http://www.onlinetranslate.de</a><br> E-Posta: <a href="mailto:contact@onlinetranslate.de">contact@onlinetranslate.de</a></font></p> <br> <p><span class="text"><font face="Arial"><a href="http://www.onlinetranslate.org/linkler">Faydal&#305; Linkler</a><br></font></span></p> <br> <img src="qrcode.png" width="75" height="75" alt=""><br> <br></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>